ОБУЧЕНИЕ

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ОБУЧЕНИЕ

Global Cert  предоставя натрупания опит, предлагайки на организациите възможност да обучават персонала си по специфични  въпроси свързани с различните стандарти и приложимите  законови изисквания.

Нашият опит обхваща международни и регионални регулаторни норми, свързана с клиентски  и нормативни изисквания, добри производствени практики, сертифициране на системи за управление.

Чрез нашите материали за обучения, разработени от специалисти по теория и практика, ние помагаме на нашите клиенти и тяхното управление по веригата за доставки при изпълнение на изискванията, подобряване на бизнес процесите и продуктите и изпълнение на изискванията.

Нашите възможности за обучение включват:

  • планирани курсове с определени дати, часове и места
  • провеждане на курсове при клиента;

Ако се интересувате от обучения, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.