СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО – ISO 9001

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Стандартът ISO 9001:2015 днес представлява новата референция, призната в световен мащаб, за сертифициране на системата за управление на качеството за организации от всички производствени сектори от всякакъв бранд и големина.


Стандартът определя изискванията за система за управление на бизнеса, която поставя клиента в центъра, пълното му удовлетворение с акцент към непрекъснатото подобряване на резултати, чрез прилагането на следните ръководни принципи:

  • насоченост към клиента;
  • лидерство;
  • участие и приобщаване на персонала;
  • процесен подход;
  • непрекъснато подобрение;
  • вземане на решения въз основа на доказателства;
  • управление на взаимоотношенията;

Предимствата:


• Сертификацията предоставя доказателства за способността непрекъснато да предоставя продукти / услуги, съответстващи на установените и признати изисквания/;
• Подобрява ефективността на организацията в сравнение с конкуренцията, която не прилага регламентите на стандарта;
• Прави проследими дейностите, чрез попълване на съответната документирана информация за всеки бизнес процес;
• Помага на организацията да направи обективна оценка на своите доставчици;
• Увеличава удовлетвореността на клиентите;
• Подобрява репутацията на организацията и премахва търговските бариери;
• Изпраща ясно послание до заинтересовани страни, че компанията е ангажирана с високи стандарти и възнамерява да продължи своето непрекъснато подобряване;
• Подобрява ефективността на бизнес процесите, управлявайки бизнес риска и спестява финансови ресурси;
• Благоприятства вътрешната комуникация и води до подобряване на работната среда;
• ISO 9001
може да бъде внедрен и сертифициран поотделно или интегриран с други стандарти на системата за управление (най-често изборът е ISO 14001, ISO 45001 / OHSAS 18001 или ISO / IEC 27001).


Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.