СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА – ISO 45001

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO 45001 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА. ИЗИСКВАНИЯ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Преминете към новия стандарт по здраве и  безопасност.

В исторически план много организации управляваха здравето и безопасността чрез внедрена система по изискванията на  британския стандарт OHSAS 18001. Той вече е заменен от стандарта  ISO 45001, новата глобална система за управление на здравето и безопасността. Организациите, които започват процеса на сертифициране от самото начало, ще бъдат сертифицирани вече по  ISO 45001: 2018.

Ако вашата организация понастоящем притежава OHSAS 18001, ще трябва да направи преход  към  ISO 45001.

Сертифицирането на система за управление на  здравето и безопасността при работа е доказателство, че организацията е установила и приложила ефективен контрол за предотвратяване на потенциални инциденти, наранявания на работещите, и непрекъснато се стреми да подобри здравето и безопасността при работа в организацията.

Какви са предимствата на стандарта ISO 45001?

  • Международно признание;
  • Интегрира се по-лесно с други стандарти като ISO 9001 и ISO 14001
  • Привежда в съответствие фирмите с други нормативни и регулаторни изисквания свързани със здравето и безопасността при работа.

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.