СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. ИЗИСКВАНИЯ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ – ISO 39001

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. ИЗИСКВАНИЯ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕISO 39001: 2012

ISO 39001 – Система за управление на безопасността на движението по пътищата – определя изискванията на системата за управление на безопасността на движението по пътищата, насочена към това да позволи на всяка организация, която по някакъв начин си взаимодейства с пътната система, да намали смъртните случаи и сериозните инциденти в резултат на сблъсъци на пътя, контролиране и управление на променливите, които са под тяхно влияние.
Стандартът ISO 39001 е приложим за всяка организация, от всякакъв тип, независимо от сектора и предоставения продукт / услуга. По-специално, той отговаря на нуждите на компании с много пътуващ персонал, компании за превоз на товари и хора, организации, които генерират много трафик (търговски центрове, болници, училища, публични органи, и др.), компании в автомобилния сектор (производство автомобили, гуми, компоненти, и др.).

Международният стандарт ISO 39001 предлага международни указания за идентифициране и управление на рисковете за пътната безопасност .

Той е създаден с цел намаляване на тежките и смъртни пътни произшествия и е част от действията, предложени от Организацията на обединените нации в рамките на програмата „Десетилетие на действията на ООН за пътна безопасност“. 

ПРЕДИМСТВА от прилагането на стандарта  ISO 39001:2012

 • Насърчава  интегриран подход свързан с проблемите на пътната мрежа;
 •  Подобрява пазарната визия, като спомага за затвърждаването  на ангажимента към социалната отговорност и по-специално към  всички участници които използват системата за автомобилния  транспорт;
 •  Потенциално по-ниски застрахователни премии;
 •  Солидна рамка за идентифициране и реагиране на рискове;
 •  Помага на организациите да оптимизират ресурсите по най-удобния и ефикасен начин;
 •  Намаляване на отпуските по болест;
 •  Намаляване на риска от законови санкции поради небрежност;
 • Намаляване на разходите за ремонт на превозните средства;
 • Намаляване на застрахователните инциденти;
 • Доверие към заинтересованите страни;
 • Предимства при търговете.

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.