ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОНЦЕСИОНЕРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПЛАЖОВЕ – ISO 13009:2015 (БДС ISO 13009:2015)

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОНЦЕСИОНЕРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПЛАЖОВЕ ISO 13009:2015 (БДС ISO 13009:2015)

Морският туризъм е един от крайъгълните камъни на българската икономика и в няколко региона представлява основният икономически източник за крайбрежните курорти.

Концесията  и поддържането  на плажовете  и съответно увеличаването на експлоатацията на брега довежда до бързо развитие на този тип секторната икономика  и по отношение на заетостта. През юли 2018 г. беше приет Закон за концесиите, като транспониране на законодателството на ЕС (ДИРЕКТИВА 2006/123/ЕО)

В този контекст наскоро беше публикуван международният стандарт ISO 13009 – Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове.

Новият ISO стандарт предоставя насоки, определени в международен план, за концесионерите на плажните ивици, като гарантира високо ниво по отношение на обслужването, устойчивото управление и планиране, собствеността на плажа, надеждната инфраструктура и потребностите от предоставяне на услуги, включително безопасност на плажа, информация и комуникация, почистване и извозване на отпадъци.

Стандартът ISO 13009: 2015 е приложим за плажове, курорти, безплатно оборудване за плажове, клубове, спортни асоциации и др.

Основните  области, върху които се фокусира ISO 13009: 2015, са следните:

 • защита на околната среда, качество на водата и управление на отпадъците;
 • аварийна сигурност и управление;
 • достъпност;
 • фиксирана и мобилна инфраструктура;
 • оборудването;
 • означения и сгнализации, флагове, зониране;
 • първа помощ;
 • комуникация и информация;
 • развлекателни дейности;
 • почистване;
 • търговски услуги-заведения за хранене, ресторанти, барове.

ПРЕДИМСТВА

Има няколко предимства, които могат да се получат благодарение на прилагането на този стандарт за плажния оператор и за местната общност, където туризмът представлява една от основните икономически дейности:

 • увеличава възможностите за спечелване на оферти за възлагане на концесии;
 • подобрява качеството на предоставяните услуги;
 • подобрява прозрачността  и популяризирането на туристическата структура;
 • увеличава възможността концесионерът  да бъде избран от клиенти;
 • подобрява удовлетвореността на клиентите и, следователно обратната информация  в сайтовете  за пътуване и туризъм;
 • положителни последствия от рекламата и маркетинга;
 • помага на организацията  в съответствие с нормативните изисквания;
 • подобрява и прави управлението на социалните и икономическите рискове за околната среда по-ефективно;
 • намалява въздействието върху околната среда;
 • систематично води до подобряване на икономическата и социалната среда на морските курорти като цяло с икономически растеж в района.

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.