Сертификация

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СЕРТИФИКАЦЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Система за управление представлява  набор от процедури, политики, инструкции и др. Системите  за уравление могат да бъдат по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, информационни системи и ИТ системи. Процесът за внедряване и сертифициране на системите за управление обикновено е оперативен, продуктивен или административен процес.

Global Cert предоставя акредитирани сертификационни  услуги, в съответствие с основните международни стандарти и притежава подходящи ресурси, необходими за извършване на одити и сертифициране в различни пазарни сектори в областта на качеството, околната среда, здравето и безопасността на работата, вариращи в много сектори, от производство  до строителния сектор, до услуги и обучение, гарантиращи компетентност и надеждност във всяка област.

ПРОЦЕС ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

Етап 1: Приемане на офертата, попълване на заявление за сертифициране и оценка на заявлението

Сертификацията от  Global Cert се предоставя на организации, които работят в съответствие с приложимите стандарти. Сертификатите са валидни три години.

Етап 2: Първоначалният сертификационен одит  е разделен на две фази: фаза 1 и фаза 2

Одитите се планират въз основа на изискванията на клиента и в съответствие с международните стандарти.

Етап 3: Издаване на тригодишния сертификат

След връчването на сертификата организацията преминава периодични одити и цялостен преглед на системата на всеки три години.

Етап 4: Годишен надзорен одит. Одитиране за подновяване (тригодишно повторно сертифициране)

Одиторите правят посещения на място в организацията, за да анализират способността им да планират и управляват своите бизнес процеси.

ТРАНСФЕРИ КЪМ GLOBAL CERT

Следващата информация е за организации, които искат да прехвърлят своите системи за управление на Global Cert от друг сертифициращ орган и е в съответствие с изискванията на IAF.

 • Процесът на трансфер на сертифициране започва, след като Global Cert е представил оферта, заявка на клиента и получил от клиента подписан Договор за сертификация.
 • За да може сертификатът да отговаря на условията за прехвърляне, той трябва да е издаден по едно от следните изисквания:
  • Европейска акредитация (EA),
  • Подписали многостранното споразумение на IAF.
 • Дружеството трябва да предостави следната информация в рамките на една работна седмица:
  • Последен доклад за Одит.
  • Текущ (и) сертификат (и).