ISO / IEC 27701: 2019 ТЕХНИКИ ЗА СИГУРНОСТ – РАЗШИРЕНИЕ НА ISO / IEC 27001 И ISO / IEC 27002 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO / IEC 27701: 2019

ТЕХНИКИ ЗА СИГУРНОСТ – РАЗШИРЕНИЕ НА ISO / IEC 27001 И ISO / IEC 27002 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

 

Надградете своята система за управление на информационната сигурност разработена по изискванията на стандарта  ISO 27001, за да получите система за управление на поверителността на информацията във връзка със стандарта  ISO 27701.

С нарастващите заплахи и последици от лошите практики за поверителност, нараства интересът към защитата на личните данни и личната информация (PII). Въпреки нарастващия регулаторен режим около личния живот в световен мащаб, няма универсално признат начин за постигане на съответствие или постигане на доверие в организацията, на която може да се вярва за нейния подход към поверителност. Тенденцията е внедряване на Система за управление на поверителността на информацията (PIMS), но това може да означава различни неща за различните хора.

Международната организация за стандартизация ISO и Националният институт за стандарти и технологии NIST предлагат нови подходи за управление на поверителността. ISO пусна стандартa ISO / IEC 27701: 2019 – Техники за сигурност за управление на поверителността на информацията.

По стандарта ISO 27701, все още няма възможност за сертифициране но независимо от това почти сигурно, е че корпоративните клиенти ще започнат да налагат по своята верига на доставки прилагането му и стремеж към неговото съответствие.

Един от начините за постигане на този съвместен подход е чрез разширяване на съществуваща сертифицирана система за управление на информационната сигурност (ISMS), сертифицирана по ISO 27001, за да се задълбочат още повече в процесите на поверителност и контрол, засягащи личните данни или личната информация, като следвате изискванията на ISO 27701: 2019.

 

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.