ISO/IEC 20000-1 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO / IEC 20000: МЕЖДУНАРОДНИЯТ СТАНДАРТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

ISO / IEC 20000 е международният стандарт за управление на услуги. Част 1: Спецификацията (ISO / IEC 20000-1: 2018) предоставя изисквания за управление на ИТ услуги и е от значение за лицата, отговорни за иницииране, внедряване или поддържане на управление на ИТ услуги в тяхната организация.

 Част 2:    Практически кодекс (ISO / IEC 20000-2: 2012) описва най-добрите практики за процесите на управление на услуги в обхвата на ISO / IEC 20000-1.

ISO / IEC 20000, често наричан просто ISO 20000, е международният стандарт за управление на ИТ услуги, който позволява на ИТ организациите да гарантират, че техните процеси за управление на ИТ услугите са съобразени както с нуждите на бизнес така и с най-добрите международни практики.

ISO / IEC 20000 помага на организациите да определят как да предоставят управлявани услуги, да измерват нивата на услугите и да оценяват тяхната ефективност. 

Предимства на ISO 20000:

ISO 20000 може да помогне на вашата организация, като подобри предлаганите услуги, демонстриране на способност да отговори на изискванията на клиентите и създаване на рамка за независима оценка.

    • предлага конкурентно предимство чрез демонстриране на надеждност и високо качество на услугата;
    • дава достъп до ключови пазари, тъй като много организации от публичния сектор изискват доставчиците на ИТ услуги да демонстрират съответствие с ISO / IEC 20000;
    • осигурява увереност на клиентите, че техните изисквания за услуги ще бъдат изпълнени;
    • налага измеримо ниво на ефективност и култура на непрекъснато подобряване, като дава възможност на доставчиците на услуги да наблюдават, измерват и преразглеждат своите процеси и услуги;

 

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.