ISO 22301:2019 СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ДЕЙНОСТТА. ИЗИСКВАНИЯ.

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO 22301:2019 СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ДЕЙНОСТТА. ИЗИСКВАНИЯ.

 

Възползвайте се от възможността да направите бизнеса си като цяло непрекъсваем, а не само вашата информационна сигурност.

 

Ако искате да внедрите стандартa ISO 22301 или вече работите по  сертификацията на стандарта ISO 27001, то вероятно знаете каква е ползата от ефективното управление на бизнес непрекъснатостта вече.

Непрекъснатостта на бизнеса е неразделна част от системата за управление на информационната сигурност (ISMS), особено ако искате да получите сертификат ISO 27001. С предварително интегрираните изисквания на стандарта  ISO 22301 в системата за управление на информационната сигурност (ISMS) и набор от инструменти за управление на бизнес непрекъснатостта, не би било трудно да комбинирате дейностите по сертификацията на  ISO 27001 и неговото  разширение, свързано с разработването на една  самостоятелна Система за управление на бизнес непрекъснатостта /BCM/.

 

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.