ISO 18788:2015 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТНИ  ДЕЙНОСТИ ЗА СИГУРНОСТ.ИЗИСКВАНИЯ С НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO 18788:2015 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТНИ  ДЕЙНОСТИ ЗА СИГУРНОСТ.ИЗИСКВАНИЯ С НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

ISO 18788 определя изискванията и предоставя насоки за организации, които извършват или сключват договори за дейности по сигурност. Стандартът  предоставя рамка за създаване, внедряване, експлоатация, наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на система за управление на дейностите за сигурност. Той дава възможност за постоянно развитие на услугите за сигурност, като същевременно гарантира безопасността, защита на човешките права и уважението на клиентите. Този стандарт демонстрира спазване на нормативните изисквания, зачитането на човешките права и установяването на професионални операции за сигурност, за да отговори по-добре на нуждите  и очакванията на клиента и заинтересованите страни.

ISO 18788: 2015 е приложим за всяка организация, която трябва:

  • Създава, внедрява, поддържа и подобрява системата за управление на частни дейности за сигурност.
  • Оценява съответствието с посочената политика за управление на дейности по сигурността.
  • Демонстрирайте способността си да предоставя услуги, които отговарят на нуждите на клиентите и са в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на правата на човека.

ПОЛЗИТЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИЯТА ISO 18788

  • Като доставчик или клиент на услуги за частна охранителна дейност, сертифицирането по ISO 18788 осигурява достоверност, демонстрирайки ефективно корпоративно управление.
  • Одитът обхваща дейността от централния офис на компанията до предоставяне на услугите на клиентите.
  • Сертифицирането засилва доверието и помага да защитите репутацията си

 

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.