EMAS

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

Схемата EMAS се позовава на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организация в схема на Общността за екоуправление и одит (EMAS).
EMAS не определя минимални изисквания за производителност, а по-скоро дава шанс на всяка организация да внедри системата, която ще ги накара да подобрят своята устойчивост.
Стандартът ISO 14001 е неразделна част от EMAS от 2001 г. и по този начин той позволява на много ISO-сертифицирани организации да се присъединят към EMAS чрез несложен процес на преход.
Процедурата за регистрация на EMAS може да бъдат обобщена по следния начин:
1. Внедряване на система за управление на околната среда;
2. Извършване на вътрешен екологичен одит;
3. Провеждане на екологичен преглед;
4. Изготвяне на екологична декларация;
5. Представяне от организацията публично своите екологични показатели: това включва задължителни показатели като енергийна ефективност, потребление на изчерпаеми ресурси, генериране на отпадъци и емисии на CO2;
6. Независима проверка от EMAS верификатор;
7. Регистрация от компетентен орган. Като последна стъпка организацията се регистрира в съответния публичен орган в държавата-членка;

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.