За нас

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

Във връзка с предстоящият прием на проекти по процедури от НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ предлагаме услугата СЕРТИФИКАЦИЯ  и издаване на  Сертификати за съответствие по следните стандарти:

  • ISO 9001/Качество/
  • ISO 14001/Околна среда/
  • ISO 45001/Здраве и безопасност/
  • ISO 50001/Енергийна ефективност/
  • ISO / IEC 27001/Информацонна сигурност/
  • ISO 22301/Непрекъсваемост на бизнеса/
  • ISO 39001/Пътна безопасност/
  • ISO 37001/Антикорупция/
  • ISO / IEC 20000-1/Управление на услугите/

Сертификатите за съответствие, предлагани  от GLOBAL CERT, са акредитирани от Гръцката система за акредитация (E.SY.D.) и са международно разпознаваеми.

Сертификатите издадени под акредитацията на (E.SY.D.)  са признати и на територията на Република България, тъй като (E.SY.D.)  е член на Европейската организация по акредитация – ЕА и член  на Многостранно споразумение за взаимно признаване на сертификатите (EA MLA), което покрива изискванията  на условията за кандидатстване по финансиращи програми и проекти.

GLOBAL CERT е организация специализирана в сертифицирането на системи за управление на  продукти/услуги, в съответствие с международни стандарти и обучения свързани с тези стандарти. Експертизата, опитът, надеждността и глобалното признаване на сертификатите, предлагани от GLOBAL CERT го правят предпочитан доставчик на сертификационни услуги.

В исторически аспект  GLOBAL CERT:

2019 г.  GLOBAL CERT е създадена в София, България;

2019 г. GLOBAL CERT поема  представителството  на органа за оценка на съответствието на системи за управление – RIGCERT- България www.rigcert.org

2019 г.  GLOBAL CERT сключва договор с цел реализиране  на първия си сертификат на територията на България;

2020 г. GLOBAL CERT предлага  първите сертификати за фирми на териториите на Македония;

2020 г. GLOBAL CERT предлага  първите сертификати за фирми на териториите на Америка;

2020 г. GLOBAL CERT поема  представителството  на органа за оценка на съответствието на системи за управление – QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP – ISO Certification;

2022 г. GLOBAL CERT има над 550 сертифицирани фирми;

2022 г. GLOBAL CERT разполага с одитори с 15  годишен опит  придобит от одитиране на големи  компании.

GLOBAL CERT е предпочитан партньор на  всички  организации, работещи на българския и международния пазар, които искат да се справят със съвременните предизвикателства по въпросите на управлението на качеството, въпросите на управлението на околната среда и енергията и въпросите на здравето и безопасността и не на последно място информационната сигурност.

GLOBAL CERT подхожда към всеки бизнес – клиент като бизнес партньор, признавайки, че всяка организация следва собствената си динамична еволюция през глобалния пазарен пейзаж. Визията на  GLOBAL CERT е да добави стойност към работния процес на организациите, да засили техните отличителни процеси и да им помогне да се развиват.