СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ – БДС ISO 28000:2012

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Стандартът БДС ISO 28000:2012 определя изискванията за внедряване и сертифициране на система за управление на сигурността на веригата за доставки.

ISO 28000 е международен стандарт за идентифициране на нивата на риска във фирмените дейности по веригата за доставки.

ISO 28000 е подходящ за всяка организация, голяма или малка, във всеки сектор или част от света, където управлението на доставките, сигурното им  и безопасно поддържане е важно.

Предимствата:

  • ISO 28000 създава система за сигурност, която ще предпазва хората, стоките, инфраструктурата, оборудването и транспорта срещу инциденти и други потенциално застрашаващи ситуации. Той определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане, подобряване и одит на система за управление на сигурността.
  • Улеснява търговията и ускорява транспортирането на стоки през границата;
  • Наблюдава и управлява за сигурността в целия бизнес и веригата доставки;
  • Получавате конкурентно предимство и нови бизнес възможности;
  • Постига икономии на разходи, чрез намаляване на инциденти за сигурността;
  • По-малко върнати продукти и рекламации;

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.