СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ – FSSC 22000 / ISO 22000

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ – FSSC 22000 / ISO 22000

ISO 22000:2018 е стандартът за система за управление на безопасността на храните, при който организацията демонстрира способността си да контролира опасностите, за да гарантира, че храната е безопасна за консумация от човека.

ISO 22000:2018 е приложим за всички видове организации, независимо от размера, и  аспектите които участват в хранителната верига.

ISO 22000:2018 гарантира, че организацията отговаря на следните изисквания:

  • Планиране, внедряване, експлоатация, поддържане и актуализиране на подходяща система за управление на безопасността на храните, която прави храните безопасни за потребителя.
  • Изискванията на потребителите се доказват и оценяват чрез внедрените регламенти на стандарта.
  • Проблемите за безопасността на храните се съобщават своевременно  на доставчици, клиенти и други заинтересовани страни в хранителната верига.
  • Постига се съответствие със собствената политика за безопасност на храните.
  • ISO 22000: 2018 може да бъде внедрен и сертифициран поотделно или интегриран с други стандарти на системата за управление (най-често изборът е ISO 9001)

Сертифицираните по ISO 22000 производители могат да получат пълен сертификат FSSC 22000, приет от GFSI, като изпълнят изискванията на техническите спецификации за секторни PRP и изискванията на допълнителните схеми.