БДС EN 15224:2017 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПРИЛАГАНЕ НА EN ISO 9001:2015 В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

БДС EN 15224:2017 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПРИЛАГАНЕ НА EN ISO 9001:2015 В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Стандартът EN 15224: 2012 е специфичен за сектора на медицинските услуги. Той има за цел да осигури безопасността  на пациентите и управление на риска в здравната организация и носи добавена стойност към системата за управление на качеството в здравните услуги.

Стандартът  за Качество в здравеопазването осигурява организирано, прозрачно и надеждно управление на медицинските дейности и печели доверието на широката общественост. Със сертификацията на  система за управление на медицинските услуги  можете да увеличите ефективността на бизнеса си.

Все по-голям брой здравни заведения след внедряването на стандарта БДС EN 15224: 2012,  разбират ползите в медицинските дейности:

  • Повишено доверие в институцията;
  • По-малък риск от възникване на грешки;
  • Засилено удовлетворение на пациентите;
  • Подобрена конкурентна позиция;
  • Идентифицирани и оптимизирани процеси;

Критерии за ефективност и непрекъснато подобряване на система за управление на медицинските услуги са:

  • Участие на всички служители;
  • Подобрена комуникация;
  • Намалени разходи и добре управлявана документация.

Стандарт EN 15224  е самостоятелен стандарт и може да се използва за сертифициране на дейности в здравеопазването.

Изискванията в стандарт EN 15224 включват  и изискванията  от ISO 9001 с допълнителни тълкувания и специфики за здравни грижи. Стандартът набляга на клиничните процеси и управлението на риска по време на планирането, експлоатацията и контрола на процесите.

Стандартът ISO 9001 не може да замести други процедури, методи или системи, които се въвеждат в здравеопазването. Той може само да ги подкрепи и да улесни тяхното по-плавно и бързо установяване.

 

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.